Arkkitehtitoimisto Marjut Kauppinen oyMarjut toimii tiettyjen rakennettua kaupunkiympäristöä käsittelevien opintojaksojen tuntiopettajana Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulussa.

Töölöntorinkatu 9, 00260 Helsinki | +358 40 7025895 marjut.kauppinen@ark-kauppinen.fi | Lightbox Purecss