Arkkitehtitoimisto Marjut Kauppinen oy

Guerrilla Lighting

Helsingin rakennusviraston toimeksiannosta organisoimme yhdessä valaistussuunnittelija Jari Vuorisen kanssa 28.10.2012 Guerrilla Lighting –tapahtuman kaupunginteatterin ulkotiloissa. Tapahtumaan oli kutsuttu tulevaan teatterin peruskorjaukseen osallistuvia tahoja, kalliolaisia ja muita valon käytön mahdollisuuksista kiinnostuneita tahoja. Tavoitteena oli visuaalisen kokeilun lisäksi tutkia, miltä teatteriin saapuminen voisi pimeään aikaan tuntua ja millä keinoilla rakennuksen arkkitehtuuria voisi valaistuksella tuoda esille.

Guerrilla Lighting lisätietoa: www.guerrillalighting.net

Töölöntorinkatu 9, 00260 Helsinki | +358 40 7025895 marjut.kauppinen@ark-kauppinen.fi | Lightbox Purecss